กล่องอะคริลิค

ข้อมูลการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระค่าสินค้า เป็นเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท ฯ ดังนี้ 

  • ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 797-3-60128-1 สาขา ศรีวรา

  • ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 108-2-13607-6 สาขา ลาดพร้าว 103

  • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีกระแสรายวัน

      เลขที่ 101-3-33290-1 สำนักงานใหญ่สีลม

  • ธนาคารกสิกรไทย

      ชื่อบัญชี บจก. สยามวิคเกอร์ บัญชีออมทรัพย์

      เลขที่ 633-2-06382-9 สาขาลาดพร้าว 92

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บจก. สยามวิคเกอร์

633-2-06382-9

( ออมทรัพย์ )

tmb

ธนาคารทหารไทย

บจก. สยามวิคเกอร์

108-2-13607-6

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บจก. สยามวิคเกอร์

101-3-33290-1

( กระแสรายวัน )

uob

ธนาคารยูโอบี (ไทย)

บจก. สยามวิคเกอร์

797-3-60128-1

( ออมทรัพย์ )